Đóng Góp (Donate)

Chào mừng quý vị chia sẻ hồng phúc với chúng tôi

Các trang mạng của Truyền thông Chúa Cứu Thế là đối tượng bị tấn công liên tục bởi hacker, nhưng vượt lên tất cả là nơi chuyển đến mọi người tiếng nói yêu thương và những tiếng kêu oan khiên trong xã hội Việt Nam.

Một đồng của quý vị sẽ góp sức chống lại hacker
Một đồng của quý vị làm cho tiếng kêu oan được nhiều người biết tới
Một đồng của quý vị khơi nguồn Lời Yêu Thương đến với muôn tâm hồn

Quý vị có thể tuỳ nghi đóng góp để chia sẻ với Truyền thông Chúa Cứu Thế theo cách thức mà quý vị nghĩ là tốt nhất.
Những đóng góp của quý vị tại Hoa Kỳ sẽ được khấu trừ thuế.

• Ngoài Việt Nam
o Paypal

Dear Friends,

The webpage of the Redemptorists of the Vietnamese Province had been under attacks by government’s hackers.  This was one of the ways the government exercised its control over the religious freedom inVietnam.

To avoid the Vietnamese governmental control, the Redemptorists moved its webpage sever to the U.S.A. so that their ministry could become the effective voice of the voiceless.  We request your financial help as the cost of maintenance of the server is very high in theU.S.A.  Any contribution will be deeply appreciated. Help us by sending your tax-deductible.

Thank you,

Administrator

 

o Chi phiếu: (Pay To The Order Of) Truyen Thong Chua Cuu The Viet Nam
or Viet Nam Redemptorist News
or VRNs

Gởi về (To): Truyen Thong Chua Cuu The Viet Nam
P.O Box 841633 – Houston,TX 77284
Điện thoại: 281-619-7400

• Tại Việt Nam xin liên lạc: 38 Kỳ Đồng, Quận 3
TP: HCM – Việt Nam
Điện thoại: 01652711367

Email:Chuacuuthemedia@gmail.com

Xin Chúa Giêsu Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho quý vị.

Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam


Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes Online. | Thanks to Highest CD Rates, WordPress Themes and WordPress Themes Directory